loader image

ሂጅራ ባንክ ከገቢዎች ሚኒስቴር እና ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ጋር የታክስ ክፍያን በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ ለማሰባሰብ ጥር 15 ቀን 2015 የሶስዮሽ ስምምነት ተፈራረመ፡፡

ሂጅራ ባንክ ከገቢዎች ሚኒስቴር እና ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ጋር የታክስ ክፍያን በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ ለማሰባሰብ ጥር 15 ቀን 2015 የሶስዮሽ ስምምነት ተፈራረመ፡፡

Baankiin Hijraa Ministeera Galiiwwanii fi Dhaabbata Bulchiinsa Tikaa fi Nageenya Odeeffannoo (INSA) Wajjiin Sanada Waliigaltee Dhaqqabamummaa Tajaajila Waliinii guyyaa hardhaa Ammajii 15/2015 mallatteessee oole.

Leave A Comment