loader image

የሂጅራ ባንክ ኢንተርኔት ባንኪንግ በመጠቀም የተቀላጠፈ አገልግሎት ያግኙ

የሂጅራ ባንክ ኢንተርኔት ባንኪንግ በመጠቀም የተቀላጠፈ አገልግሎት ያግኙ።
የHijra Digital መተግበሪያ ከPlaystore ያውርዱ አልያም https://live.hijradigital.com/omni_web_portal_cert/#/omni ይጠቀሙ።

ሂጅራ ባንክ ጉዞ ወደ ብሩህ ተስፋ!

Interneet Baankiingii Baankii Hijraa Fayyadamuudhaan bu’aa bayii keessan salphisaa!
Applikeeshinii ‘Hijra Digital’ Play Store irraa buusudhaan yookiin hijradigital.com fayyadamaa.

Baankii Hijraa Imala gara Hegeree Ifnanaatti!

Hel adeeg hufan adigoo isticmaalaya Bankiga Hijra ee Mobile Banking. Soo deji Hijra Digital app Playstore ama isticmaal hijra digita.com. Hijra Bank safar rajo iftiimaya!


Hijra mobaayil bankingit xoqoysimak sissik ayfaaf geya!
Hijra dijitaal app playstore obisak hinna immay hijra digital.com xoqoysima

Hijra banki safar meqe niya fan

Baankiin Hijraa Ministeera Galiiwwanii fi Dhaabbata Bulchiinsa Tikaa fi Nageenya Odeeffannoo (INSA) Wajjiin Sanada Waliigaltee Dhaqqabamummaa Tajaajila Waliinii guyyaa hardhaa Ammajii 15/2015 mallatteessee oole.

Leave A Comment