loader image
August 14, 2023

Baankiin Hijraa jiraattota magaalaa Halabaa waliin Adoolessa 29/2015 tti marii bareedaa geggeesseera.

Baankiin Hijraa jiraattota magaalaa Halabaa waliin Adoolessa 29/2015 tti marii bareedaa geggeesseera. Marii isaanii keessatti Baankiin Islaamaa ija amantiitiin akkamitti akka ilaalamu irratti ibsi bal’aan kan kenname yoo ta’u, milkaa’ina baankichaaf  gaheen hawaasaa guddaa akka ta’e ibsameera. Gaaffilee hirmaattonni kaasan irrattis deebiin adda adda  kennameera. Dhumarrattis, Baankiin Hijraa bu’aa qabsoo hawaasaa ta’ee bu’aa caalu akka […]