loader image

ሂጅራ ባንክ ሐጅ ሀሰን ገመዳ ቅርንጫፍ የምርቃት ስነ ስርዓት

ሂጅራ ባንክ ሐጅ ሀሰን ገመዳ ቅርንጫፍ የምርቃት ስነ ስርዓት

ሂጅራ ባንክ ሐጅ ሀሰን ገመዳ ቅርንጫፍ ሐጅ ሀሰን ገመዳ (የ130 ዓመት የዕድሜ ባለ ፀጋና ታላቅ ሼክ)፣ ዶ/ር ጄይላን ከዲር፣ ሼክ ሐጂ እብራሂም፣ ዶ/ር ከማል ሐጂ ገለቱ፣ አቶ ሙከሚል በድሩ (የሂጅራ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ)፣ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ (የሸሪዐ አማካሪ ቦርድ ሰብሳቢ)፣ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ፣ ሼክ ጣሂር አብዱልቃድር፣ ሼክ ሰዕድ ዐሊ ሐቢብ፣ ሐጂ ዩሱፍ ጭሮ (የኦሮሚያ ሙፍቲህ)፣ ሼክ ማህሙድ ሁሴን፣ ኡስታዝ ሱፊያን ዑስማን፣ ኡስታዝ ሙስጠፋ እና ሌሎች ታላላቅ ዑለማዓዎች፣ አባ ገዳዎች፣ የሻሻመኔ ከተማ አስተዳደርና የምዕራብ አርሲ ዞን የመንግስት አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ባለሀብቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና ሰፊው የሻሻመኔ ነዋሪዎች፣ የሂጅራ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትና የሂጅራ ባንክ ከፍተኛ የስራ አስፈፃሚ አባላት በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተመርቋል።

Baankiin Hijraa bakka Haaji Hasan Gammadaa, Dr. Jeeylaan Kadiir, Dr. Kamaal Haaji Galatuu, Sheek Hajjii Ibrahim, Haaji Yuusuf Ciroo (Muftii Oromiyaa), Obbo Mukammil Badiruu, Walitti Qabaa Boordii Daayrektaroota Baankii Hijraa), Ustaaz Abubakar Ahmad (Walitti Qabaa Koree Gorsitoota Shari’aa Baankii Hijraa), Ustaaz Kaamil Shamsuu, Ustaaz Suufiyaan Usmaan, Ustaaz Musxafaa, Sheek Xaahir Abdulqaadir, Sheek Mahmuud Huseen, Sheek Said Ali Habiib akkasumas bakka Ulamaa’iin Magaalaa Shaashamanneefi Gidina Arsii lixaa, Abbootii Gadaa, Hogganttoota Mootummaa kan Magaalaa Shaashamanneefi Godina Arsii Lixaa, Jaarsolee Biyyaa, Abbootii Qabeenyaa, Qeerroo fi Qarreen, Hawaasni bal’aan Magaalaa Shaashamanneefi fi Naannoo ishee, Miseensota Boordii Daayreektaroota Baankii Hijraafii Itti gaafatamtoota ol’aannoo Baankii Hijraa bakka argamanitti #Dameen Haaji Hasan Gammadaa haala baay’ee nama gammachiisuun guyyaa har’aa kana eebbifamee jira.

Dameen kun kan moggaafame Alimaafi Goota hayyuu duree keennaatiin, kan umriin isaanii waggaa 130 ta’us lubbuun ardii tanarra jiran Maqaa Haaji Hasan Gammadaatiini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top